PŁYWANIE

Pływanie najlepsza rzecz na świecie!

 

 

Pływanie może uprawiać każdy, niezależnie od wieku. Im wcześniej to jednak zrobisz tym lepiej, zwłaszcza że pływanie stanowi jeden z najważniejszych czynników w systemie wychowania fizycznego dzieci i młodzieży.
Dziecko w wieku 6-ciu lat, pływając, rozwija koordynację ruchową, nabywa odwagę oraz hartuje organizm. Ruch w wodzie, połączony z pokonywaniem znacznego jej oporu, harmonijnie kształtuje postawę ciała. Systematyczne uczestnictwo w zajęciach wpływa pozytywnie na rozwój psychoruchowy i emocjonalny dziecka.

Pływanie dla starszych to świetna forma aktywności ruchowej. Jednak najważniejsze jest Twoje nastawienie. Zaczynamy powoli, cierpliwie, bez parcia na wynik. W efekcie poprawisz swoją wydolność oddechową, wzmocnisz układ mięśniowy, usprawnisz ruchomość w stawach, zachowasz prawidłową postawę ciała. Pływanie jest sprzymierzeńcem w walce z nadwagą, wysmuklisz ciało i uwolnisz się od stresu. Najważniejsza jest wiara w siebie i we własne możliwości. 

 

Moje zajęcia z nauki i doskonalenia pływania

odbywają się indywidualnie lub w małych grupach (4-8 osób), dostosowanych do wieku i umiejętności uczestników. Ćwiczymy z umiarkowaną intensywnością, by móc pokonać własne wątpliwości i lęk.

 

Basen UWM w Olsztynie

WTOREK

16.00 gr. początkująca (6-7 lat)

16.30 gr. średnio zaawansowana

17.00 gr. średnio zaawansowana

PIĄTEK

16.00 gr. średnio zaawansowana

16.30 gr. zaawansowana

17.00 gr. zaawansowana

17.30 gr. dla młodzieży i dorosłych

 

Pirat Hotel & Spa

PONIEDZIAŁEK

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30

CZWARTEK

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30

gr. początkujące/średnio zaawansowane

 

Lekcje INDYWIDUALNE dostosuję do klienta. 

 

 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach z pływania

 1. Uczestnicy zajęć pływania mają obowiązek przestrzegania regulaminu Szkółki oraz regulaminu Pływalni, na której odbywają się zajęcia.
 2. Nauka prowadzona jest w przeciągu całego roku szkolnego z wyłączenie ferii świątecznych i zimowych oraz przerwy wakacyjnej. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po opłaceniu zajęć.
 3. Koszt jednych zajęć to 25 – 30 zł. . Ilość zajęć w miesiącu dyktuje kalendarz, a tym samym cenę do zapłaty za dany miesiąc. Opłatę należy dokonać gotówką lub na konto organizatora najpóźniej do 10 każdego rozpoczynającego się miesiąca. Za nieobecności podczas trwania nauki pływania pieniądze nie są zwracane.                                                                  
 4. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach należy poinformować organizatora (w formie pisemnej) na miesiąc przed odejściem. W innej sytuacji uczestnik jest zobowiązany wnieść opłatę za kolejny miesiąc zajęć.
 5. Uczestnik zajęć otrzymuje karnet upoważniający do wejścia na lekcję, który należy okazać w kasie pływalni, przy każdym wejściu na zajęcia.
 6. Do szatni można wejść 15 minut przed rozpoczęciem zajęć, w celu przygotowania się do nich.
 7. Jednostkowy czas trwania zajęć wynosi 30 minut. Czas basenowy dla ucznia to 60 minut, po przekroczeniu tego czasu należy dopłacić za czas przekroczony.
 8. Przed i po zajęciach instruktor nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka przebywającego na basenie. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z miejsca zbiórki przy basenie. Wchodzenie do wody podczas nieobecności instruktora jest zabronione. Instruktor odpowiada za dzieci tylko i wyłącznie w czasie trwania zajęć.
 9. Opiekun ma możliwość wejścia z dzieckiem do szatni basenu i na nieckę basenu. W tym wypadku otrzymuje pasek wejścia na basen przed i po zajęciach każdorazowo z czasem 15 minut. Po przekroczeniu tego czasu musi dopłacić w kasie za czas przekroczony.
 10. Organizator nie zapewnia indywidualnego ubezpieczenia NNW i nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki.
 11. W przypadku nieobecności na zajęciach z przyczyn zdrowotnych, istnieje możliwość odrobienia opuszczonych zajęć, tylko po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności i uzgodnieniu dogodnego terminu zajęć.
 12. Nieodrobione zajęcia nie przenoszą się na kolejny miesiąc i nie mogą być odliczane z kwoty wynikającej z ceny kolejnego miesiąca nauki.
 13. Organizator ma prawo odwołać zajęcia z przyczyn losowych lub od niego nie zależnych, informując o tym fakcie uczestników i przeprowadzić je w innym terminie lub zwrócić należność.
 14. Uczestnik zajęć bądź ich opiekunowie deklarują brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach nauki, doskonalenia pływania. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność.
 15. W jednej grupie może znajdować się od 4 do 9 kursantów. Każdy uczestnik powinien posiadać strój kąpielowy, czepek, okularki, klapki oraz ręcznik.
 16. Zajęcia mogą być nagrywane bądź fotografowane. Materiał filmowy i fotograficzny może być wykorzystany tylko i wyłącznie w celu promocji i reklamy szkółki Active – sport rekreacja i zabawa Julita Kowalewska.
 17. Zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO), dane uczestnika zajęć będą przechowywane bezpiecznie przez cały okres trwania zgody na ich przetwarzanie, obejmujące jedynie obszar działań firmy i nigdy nie zostaną nikomu udostępnione bez zgody. 
 18. Opłacenie zajęć nauki pływania jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.
 20. Uczestników zajęć obowiązuje przestrzeganie niniejszego regulaminu.

 

Regulamin Pływalni Uniwersyteckiej

http://www.uwm.edu.pl/basen/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=58

 

20170609_170018

Najlepsza motywacja to Twoja silna wola! 

Bądź na bieżąco https://www.facebook.com/aquaactive.olsztyn/

 

DSCF5018

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress